Oferta

Rentgen stomatologiczny

Precyzyjny obraz rentgenowski oraz jego właściwe odczytanie często decydują o trafnej diagnozie a tym samym właściwym kierunku leczenia, ukazując miejsca często niedostępne podczas rutynowego przeglądu jamy ustnej.

Nasza pracownia radiologiczna wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki radiologicznej, zarówno 2D jak i 3D. W ofercie pracowni radiologii Centrum Stomatologii CDC są zarówno klasyczne zdjęcia dwuwymiarowe tj. pantomograficzne (panorama), jak punktowe (radiowizjografia), w tym zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe, a także trójwymiarowa tomografia komputerowa (CT, CBCT). Mamy możliwość wykonania badań radiologicznych, od pojedynczego zęba, przez tomografię szczęki i żuchwy, a także tomografii zatok szczękowych

Tomografia komputerowa jest to badanie, które daje możliwość analizy wybranego fragmentu uzębienia wraz z tkanką kostną w formacie trójwymiarowym. Precyzja obrazu tomograficznego dostarcza ogromu informacji o morfologii danego obszaru i uwidacznia rozległość zmian chorobowych, dzięki czemu zabiegi lecznicze przeprowadzane są z pełną świadomością, sprawnie i przy zminimalizowaniu ryzyka niepowodzenia.

Badanie tomograficzne stało się niezbędne podczas wykonania procedur implantologicznych, chirurgicznych i w leczeniu kanałowym. Przejście ze zdjęć dwuwymiarowych na badania trójwymiarowe zrewolucjonizowało możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w stomatologii.

rentgen stomatologiczny kraków

Podstawowym badaniem służącym do ogólnej diagnozy jest zdjęcie pantomograficzne, najczęściej nazywane panoramą. Ukazuje ona szczękę i żuchwę wraz z łukami zębowymi. Wykonanie tego typu zdjęcia zalecane jest przynajmniej raz w roku, przed rozpoczęciem kompleksowego leczenia stomatologicznego, gdyż na jego podstawie wyznaczane są podstawowe potrzeby lecznicze i ewentualna dalsza diagnostyka.

Zdjęcie punktowe RVG w swoim zasięgu obejmuje badany ząb od korony do wierzchołka korzenia wraz z zębami sąsiednimi. Jest to jedno z najbardziej popularnych zdjęć rentgenowskich w stomatologii – służy do precyzyjnej oceny zasięgu ubytku próchnicowego, obecności zmian okołowierzchołkowych oraz kontroli poprawności wykonania leczenia kanałowego, jak również wykorzystywane jest do wstępnej oceny stanu periodontologicznego.

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe jest badaniem dedykowanym wykrywaniu próchnicy w miejscach ciężko dostępnych podczas bezpośredniego badania, tzn. na powierzchniach stycznych pomiędzy zębami bocznymi (przedtrzonowce i trzonowce). Wykrycie we wczesnym stadium próchnicy na tych powierzchniach zapewnia minimalne opracowanie tkanek, dzięki czemu nie występują objawy bólowe, a ryzyko powikłań jest minimalne.

Dzięki postępowi technologicznemu w radiologii stomatologicznej dawki promieniowania w przeprowadzanych nawet najbardziej wymagających badaniach rentgenowskich zostały ograniczone do absolutnego minimum. W związku z tym wszelkie obawy diagnostyki radiologicznej są bezzasadne.

hero