Oferta

Rentgen stomatologiczny

Precyzyjny obraz rentgenowski oraz jego właściwe odczytanie często decydują o trafnej diagnozie, a tym samym właściwym kierunku leczenia. Badanie radiologiczne ukazuje miejsca niedostępne podczas rutynowego przeglądu jamy ustnej.

Nasza pracownia radiologiczna wyposażona jest w najnowocześniejszy na rynku sprzęt do diagnostyki radiologicznej, zarówno 2D jak i 3D firmy CARESTREAM.

Dysponujemy prawdziwą potęgą innowacji obrazowania 3D – TOMOGRAFEM CARESTREAM CS 9600 – jesteśmy pierwszą placówką z tego typu urządzeniem w całym województwie małopolskim. Dostarcza on badania o niespotykanej wśród innych aparatów jakości i wielkości obrazu badanego obszaru. Tomograf CS 9600 to najbardziej zaawansowany aparat CBCT w swojej kategorii, mnogość jego funkcji umożliwia osiągnięcie wyjątkowo wysokiej jakości zdjęć. Urządzenie wyposażone jest w przełomowe innowacje, tak aby zapewnić prawidłowe i stałe pozycjonowanie osiągając dokładne skany już za pierwszym razem.

rentgen stomatologiczny kraków

Tomografia komputerowa jest to badanie, które daje możliwość analizy wybranego fragmentu uzębienia wraz z tkanką kostną w formacie trójwymiarowym. Precyzja obrazu tomograficznego dostarcza ogromu informacji o morfologii danego obszaru i uwidacznia rozległość zmian chorobowych, dzięki czemu zabiegi lecznicze przeprowadzane są z pełną świadomością, sprawnie i przy zminimalizowaniu ryzyka niepowodzenia.

Badanie tomograficzne stało się niezbędne podczas wykonania procedur implantologicznych, chirurgicznych i w leczeniu kanałowym. Przejście ze zdjęć dwuwymiarowych na badania trójwymiarowe zrewolucjonizowało możliwości diagnostyczne i terapeutyczne we współczesnej stomatologii.

Podstawowym badaniem służącym do ogólnej diagnozy jest zdjęcie pantomograficzne 2D, najczęściej nazywane panoramą. Ukazuje ona szczękę i żuchwę wraz z łukami zębowymi. Wykonanie tego typu zdjęcia zalecane jest przynajmniej raz w roku oraz przed rozpoczęciem kompleksowego leczenia stomatologicznego, gdyż na jego podstawie wyznaczane są podstawowe potrzeby lecznicze i ewentualna dalsza diagnostyka.

Zdjęcie punktowe RVG 2D w swoim zasięgu obejmuje badany ząb od korony do wierzchołka korzenia wraz z zębami sąsiednimi. Jest to jedno z najbardziej popularnych zdjęć rentgenowskich w stomatologii – służy do precyzyjnej oceny zasięgu ubytku próchnicowego, obecności zmian okołowierzchołkowych oraz kontroli poprawności wykonania leczenia kanałowego, jak również wykorzystywane jest do wstępnej oceny stanu periodontologicznego.

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe jest badaniem dedykowanym wykrywaniu próchnicy w miejscach ciężko dostępnych podczas bezpośredniego badania, tzn. na powierzchniach stycznych pomiędzy zębami bocznymi (przedtrzonowce i trzonowce). Wykrycie we wczesnym stadium próchnicy na tych powierzchniach zapewnia minimalne opracowanie tkanek, dzięki czemu nie występują objawy bólowe, a ryzyko powikłań jest minimalne.

Dzięki postępowi technologicznemu w radiologii stomatologicznej dawki promieniowania w przeprowadzanych nawet najbardziej wymagających badaniach rentgenowskich zostały ograniczone do absolutnego minimum. W związku z tym Pacjent nie musi obawiać się diagnostyki radiologicznej.

OFERTA RADIOLOGICZNA CENTRUM STOMATOLOGII CDC CRACOW DENTAL CENTRE
RVG 2D (ZDJĘCIE PUNKTOWE ZĘBA)
ZDJĘCIA SKRZYDŁOWO-ZGRYZOWE 2D
ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 2D (PANORAMA/OPG)
PANORAMA STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH 2D
PANORMA ZATOK 2D SKAN OGÓLNY, WATERS, PA, AP, LR, LL
MIKROTOMOGRAFIA 3D 4X4, 5X5, 6X6, 5X8 75 µM – 150 µM – 300 µM
TOMOGRAFIA GÓRA LUB DÓŁ 3D (1 ŁUK) 8X5, 10X5, 12X5, 8X8, 10X10 75 µM – 150 µM – 300 µM
TOMOGRAFIA GÓRA I DÓŁ 3D (2 ŁUKI) 12X10, 16X10 150 µM – 300 µM
TOMOGRAFIA STAWU/ STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH 3D 6X6, 8X8, 16X6 75 µM – 150 µM – 300 µM
TOMOGRAFIA UCHA/ USZU 3D 6X6, 16X6 75 µM – 150 µM – 300 µM
TOMOGRAFIA CZASZKI 3D 12X10, 16X10, 16X12, 16X17 150 µM – 300 µM
TOMOGRAFIA ZATOK OBOCZNYCH NOSA 3D 16X12, 16X17 150 µM – 300 µM

hero