Oferta

Rentgen stomatologiczny

Precyzyjny obraz rentgenowski oraz jego właściwe odczytanie często decydują o trafnej diagnozie, a tym samym właściwym kierunku leczenia. RTG zębów ukazuje miejsca niedostępne podczas rutynowego przeglądu jamy ustnej.

 

Rentgen stomatologiczny 2D – popularne zdjęcie pantomograficzne

Podstawowym badaniem służącym do ogólnej diagnozy jest pantomogram zębów 2D, najczęściej nazywany panoramą. Obrazuje on szczękę i żuchwę wraz z łukami zębowymi. Wykonanie tego typu zdjęcia zalecane jest przynajmniej raz w roku oraz przed rozpoczęciem kompleksowego leczenia stomatologicznego, gdyż na jego podstawie wyznaczane są podstawowe potrzeby lecznicze i ewentualna dalsza diagnostyka.

RVG punktowe – rentgen o większej precyzji

Rentgen stomatologiczny punktowy zębów RVG 2D w swoim zasięgu obejmuje badany ząb od korony do wierzchołka korzenia wraz z zębami sąsiednimi. Jest to jedno z najbardziej popularnych rentgen zębów w stomatologii – służy do precyzyjnej oceny zasięgu ubytku próchnicowego, obecności zmian okołowierzchołkowych oraz kontroli poprawności wykonania leczenia kanałowego, jak również wykorzystywane jest do wstępnej oceny stanu periodontologicznego.

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe

Jest to badanie dedykowane wykrywaniu próchnicy w miejscach ciężko dostępnych podczas bezpośredniego badania, tzn. na powierzchniach stycznych pomiędzy zębami bocznymi (przedtrzonowce i trzonowce). Wykrycie we wczesnym stadium próchnicy na tych powierzchniach zapewnia minimalne opracowanie tkanek, dzięki czemu nie występują objawy bólowe, a ryzyko powikłań jest minimalne.
Dzięki postępowi technologicznemu rentgen stomatologiczny nie wiąże się już z koniecznością przyjmowania dużych ilości promieniowania, gdyż jego dawki zostały ograniczone do absolutnego minimum. W związku z tym Pacjent nie musi obawiać się diagnostyki radiologicznej.

Nasza pracowania pozostaje pod stałą kontrolą Inspektora Ochrony Radiologicznej oraz Instytutu Fizyki Jądrowej, co gwarantuje najwyższe standardy ochrony radiologicznej oraz bezpieczeństwo wykonywanych badań RTG.

Cena wykonania badania RTG zęba w Krakowie.

Badania rentgenowskie zębów i ich okolic to swoiste GPS w stomatologii. W Centrum Stomatologii CDC w Krakowie opieramy swoje diagnozy i zabiegi lecznicze o analizę twardych dowodów płynących z różnych form badania rtg zębów.

Dysponujemy szeroką ofertą badań rentgenowskich zębów zarówno klasycznych 2D, jak i tomografią komputerową 3D. Ceny badań podstawowych rozpoczynają się już od 25 zł. Więcej w cenniku.

hero