Oferta

Protetyka na implantach

W Centrum Stomatologii CDC odtwarzanie braków zębowych przy pomocy implantów stanowi podstawową metodę leczenia. Zapewnia ona maksymalnie satysfakcjonujące efekty zarówno pod kątem funkcjonalnym, jak i estetycznym.

Rodzaje odbudów na implantach

Wachlarz możliwości odbudowy braków zębowych na implantach jest niezwykle szeroki. Podstawową formą wykorzystywania tego rodzaju leczenia jest odbudowa 1:1, czyli odbudowa jednej korony protetycznej na jednym implancie. W tej metodzie uzyskujemy wszystkie korzyści, czyli odbudowujemy brak zęba, uzyskujemy komfortową możliwość oczyszczania przestrzeni między koroną protetyczną a koronami sąsiednich zębów naturalnych oraz nie dochodzi do zaniku kości wyrostka zębodołowego w miejscu usuniętego zęba, gdyż naturalne obciążenie implantem stymuluje kość niczym korzeń zęba własnego. Odbudowa ta składa się z trzech elementów: implantu zębowego umieszczonego w kości, korony protetycznej oraz łącznika, czyli elementu spajającego.

Kolejną formą uzupełnienia protetycznego na implantach są mosty protetyczne. Pod kątem metodologii są one podobne do konwencjonalnych mostów protetycznych, jednakże naturalne zęby filarowe w tym przypadku są zastąpione koronami protetycznymi na implantach.

Osobną kategorią są prace protetyczne odbudowujące całkowite braki zębowe na implantach. Mogą mieć formę prac stałych, czyli na stałe przykręconych do implantów bez możliwości wyjęcia z jamy ustnej bez pomocy lekarza, oraz prac ruchomych, dających tę możliwość.

Każdorazowo projektowanie indywidualnych rozwiązań protetycznych na implantach odbywa się podczas konsultacji lekarskiej, po analizie tomografii komputerowej 3D obszaru, gdzie chcemy umieścić implant.

Ile trwa uzupełnienie brakującego zęba przy pomocy implantu?

Istnieje kilka metod uzupełnienia braku zębowego przy pomocy implantu i protetyki na implantach, natychmiastowa, późna i odroczona. Kwalifikacja odbywa się zawsze uwzględniając indywidualne warunki w jamie ustnej oraz ogólne zdrowie organizmu.

Droga odroczona polega na przeprowadzeniu zabiegu wszczepienia implantu zębowego kilka tygodni po usunięciu zęba (około 4-12 tyg.). Informację o przewidywanym terminie kwalifikacji do implantacji podaje w Centrum Stomatologii lekarz dentysta wykonujący leczenie chirurgiczne.

Po wykonaniu tomografii komputerowej 3D kości w miejscu po usuniętym zębie projektowany jest plan leczenia, który podawany jest do akceptacji pacjentowi. To czas, aby móc uzgodnić wszelkie detale i odpowiedzieć na wszelkie pytania pacjenta.

Zabieg wszczepienia implantu odbywa się w znieczuleniu miejscowym i jest całkowicie bezbolesny. Na koniec zabiegu umieszczana jest śruba gojąca lub zamykająca lub wykonywana jest odbudowa tymczasowa, a dziąsło jest zszywane.

Po kilku tygodniach gojenia nadchodzi etap protetyczny, podczas którego wykonywana jest przewidziana w planie leczenia praca protetyczna na implantach. Może to być pojedyncza korona protetyczna, most protetyczny etc.  Etap ten polega na pobraniu wycisków specjalną masą lub skanie i na ich podstawie wykonaniu określonej odbudowy.

Etap protetyczny zajmuje średnio 2-3 wizyty w gabinecie stomatologicznym. W przypadku prac zawierających rozwiązania niekonwencjonalne harmonogram wizyt jest ustalany indywidualnie podczas projektowania planu leczenia.

Wyjątkową sytuacją są implantacje natychmiastowe, kiedy to lekarz wprowadza implant w miejsce zęba tuż po jego usunięciu. Dodatkowo w bardzo krótkim czasie taki implant zaopatrywany jest w pracę protetyczną, którą stanowić może korona lub most protetyczny, tzw. implantacja natychmiastowa z natychmiastowym obciążeniem. Prace protetyczne natychmiastowe na implantach mają charakter zawsze niezwykle indywidualny, dlatego to rozwiązanie stosowane jest po wnikliwej analizie lekarskiej, uwzględniając indywidualne warunki pacjenta.

Korona, most na implancie Kraków, cena

Na koszt uzupełnienia zęba za pomocą implantu i pracy protetycznej składa się każdorazowo cena śruby implantu, łącznika oraz pracy protetycznej. Zaznaczyć należy, iż plany leczeń tą metodą zawsze mają charakter indywidualny i opierają się na analizie trójwymiarowego badania kości w miejscu projektowanych implantów, zwanego tomografią komputerową. Plan leczenia omawiany i akceptowany jest przed rozpoczęciem zabiegów, także każdy pacjent Centrum Stomatologii CDC zyskuje gwarancję, że koszt leczenia nie ulegnie zwiększeniu w jego trakcie.

hero