Oferta

Mosty zębowe

W przypadku braku możliwości skorzystania z uzupełnienia braków zębowych za pomocą implantów, mosty protetyczne stanowią skuteczny sposób na uzupełnienie brakującego zęba lub kilku luk w łuku zębowym.

Nasze Centrum Stomatologii specjalizuje się w przeprowadzaniu tego typu zabiegów. Jest on bezbolesny dla pacjenta. Dodatkowo przynosi doskonałe efekty wizualne. Jakie rozróżnia się rodzaje mostów protetycznych oraz jaki jest koszt poszczególnych uzupełnień protetycznych?

Mosty Protetyczne – Rodzaje

Oferujemy kilka rodzajów mostów protetycznych, rozróżnianych przede wszystkim ze względu na materiał użyty do ich wykonania. Są to głównie mosty metalowo-porcelanowe, pełnoceramiczne, kompozytowe lub tymczasowe wykonane z materiału PMMA.

Te pierwsze charakteryzuje fakt, że są wykonane na frezowanej podbudowie metalowej, a widoczne w jamie ustnej powierzchnie pokryte są indywidualnie charakteryzowaną porcelaną stomatologiczną. Z kolei pełnoceramiczne nie mają metalowej podbudowy, dedykowane są dla zębów w odcinkach przednich, gdyż zapewniają najlepszą estetykę. Ostatnie z nich, zbudowane  z PMMA, czyli rodzaju akrylu, stosowane są jako rozwiązanie tymczasowe, gdy z różnych przyczyn musimy odwlec w czasie wykonanie pracy ostatecznej.

Mosty Protetyczne – Opinie

Niekwestionowaną zaletą mostów protetycznych jest ekonomiczność wobec implantów i komfort użytkowania w porównaniu do protez ruchomych. Dzięki temu, że są one rozwiązaniem stałym, stwarzają korzystne warunki fizjologiczne, czyli takie, które są zbliżone do warunków naturalnych. Pozwalają na uzupełnienie braku zębowego oraz zapobiegają przemieszczaniu się zębów sąsiednich do luki oraz wysuwania się przeciwstawnych.

Problemy z wymową, czy drapanie, bądź uczucie dyskomfortu nie stanowią problemu podczas jego użytkowania. Wadą zastosowania takiego rozwiązania jest fakt, że podczas zakładania mostów konieczne jest oszlifowanie zębów filarowych oraz utratę znacznej ich części. Należy podkreślić, iż most protetyczny nie chroni przed utratą tkanki kostnej w miejscu po utraconym zębie.

Wszędzie tam, gdzie warunki kliniczne stwarzają możliwość użycia mostów protetycznych, są one chętnie wykorzystywane, gdyż stanowią najlepsze rozwiązanie z możliwych, biorąc pod uwagę relatywnie niską cenę oraz poczucie komfortu w trakcie użytkowania.

Osobną kategorię stanowić będą mosty protetyczne wykonywane na implantach.

Mosty Protetyczne Kraków – Jaka Cena?

Ceny uzależnione są od materiału z jakiego wykonany jest most protetyczny oraz od tego ile brakujących zębów się odtwarza.  Jest to uzależnione od liczby zastosowanych koron protetycznych, tzw. punktów. W przypadku ubytku jednego zęba, mamy do czynienia z mostem trzypunktowym, gdyż budują go dwie korony na zębach własnych pacjenta zwanych filarowymi, pomiędzy którymi znajduję się przęsło mostu, uzupełniające brakujący ząb. W przypadku braku np. dwóch zębów konieczne będzie zastosowanie mostu czteropunktowego.

Stąd też cena mostu jest wielokrotnością ceny korony protetycznej, będącej jednostką odbudowującą dany brak zębowy. Trzypunktowy most pełnoceramiczny będzie wiązał się z kosztem około 5 tys. zł, natomiast czteropunktowy most metalowo-porcelanowy około 4 tys. zł.

hero