Oferta

Tomografia komputerowa

Trójwymiarowe badanie tomograficzne 3D jest podstawą stawianych diagnoz w Centrum Stomatologii CDC w Krakowie. Ścisła współpraca lekarzy wielu specjalności stomatologicznych wymaga badania uniwersalnego oraz prezentującego niepodważalnie aktualny stan zdrowia naszych pacjentów.

Nasza pracownia radiologiczna wyposażona jest w wyróżniający się na rynku innowacyjnością sprzęt do diagnostyki radiologicznej, zarówno 2D jak i 3D, firmy CARESTREAM. Dysponujemy prawdziwą potęgą innowacji obrazowania 3D – TOMOGRAFEM CARESTREAM CS 9600 – jesteśmy pierwszą placówką z tego typu urządzeniem w Krakowie jak i całym województwie małopolskim. Dostarcza on badania o niespotykanej wśród innych aparatów jakości i wielkości obrazu badanego obszaru. Tomograf CS 9600 to najbardziej zaawansowany aparat CBCT w swojej kategorii, mnogość jego funkcji umożliwia osiągnięcie wyjątkowo wysokiej jakości zdjęć. Urządzenie wyposażone jest w przełomowe innowacje, tak aby zapewnić prawidłowe i stałe pozycjonowanie osiągając dokładne skany już za pierwszym razem.

Tomografia komputerowa szczęki  –  konieczność w leczeniu chirurgicznym

Tomografia komputerowa jest to badanie, które daje możliwość analizy wybranego fragmentu uzębienia wraz z tkanką kostną w formacie trójwymiarowym. Precyzja obrazu tomograficznego dostarcza ogromu informacji o morfologii danego obszaru i uwidacznia rozległość zmian chorobowych, dzięki czemu zabiegi lecznicze przeprowadzane są z pełną świadomością, sprawnie i przy zminimalizowaniu ryzyka niepowodzenia.
Tomografia głowy stała się niezbędna podczas wykonania procedur implantologicznych, chirurgicznych i w leczeniu kanałowym. Przejście ze zdjęć dwuwymiarowych na badania trójwymiarowe zrewolucjonizowało możliwości diagnostyczne i terapeutyczne we współczesnej stomatologii.


Zdjęcie poglądowe producenta

Dzięki postępowi technologicznemu w radiologii stomatologicznej dawki promieniowania w przeprowadzanych nawet najbardziej wymagających  badaniach tomografem komputerowym zostały ograniczone do absolutnego minimum. W związku z tym Pacjent nie musi obawiać się diagnostyki radiologicznej.  Dodatkowo używając aparatu Carestream CS 9600  jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić zakres badania tomograficznego szczęki począwszy od jednego, konkretnego zęba (mikrotomografia) do obu łuków zębowych podczas jednej projekcji.

Tomografia zatok, ucha – U dentysty? Tak! W CDC Kraków to możliwe!

Tomograf CS 9600 sprawdza się nie tylko w wykonywaniu badań o przeznaczeniu stomatologicznym, lecz także oferuje pełen zakres badań laryngologicznych, takich jak tomografia uszu oraz zatok obocznych nosa.
Największe dostępne pole obrazowania (16cm x 17 cm) pozwala na obrazowanie struktur praktycznie w obrębie całej głowy, w tym zatok obocznych nosa oraz ucha. Tomografia komputerowa to bardzo precyzyjne badanie stosowane także w celu zdiagnozowania chorób zatok przynosowych, czy uszu. Obraz uzyskany podczas badania pozwala precyzyjnie ocenić stan kości. Badanie za pomocą tomografii komputerowej w CDC Kraków jest bezbolesne i nie powoduje u pacjenta dyskomfortu.

Wielu pacjentów zastanawia się, ile trwa tomografia zatok czy ucha?! Badanie najczęściej trwa kilka, maksymalnie kilkanaście minut. Po jego zakończeniu osoba badana może powrócić do codziennych zajęć.
Podczas badania tomografem zatok lub uszu źródło promieniowania krąży wokół pacjenta, a niepochłonięta część promieni pada na detektory, które następnie wysyłają informację do komputera odpowiadającego za ich przetworzenie. Wynik otrzymywany jest w postaci obrazu pokazującego zmienione chorobowo miejsca. Przeprowadzenie tomografii komputerowej zatok/uszu nie wymaga specjalnego przygotowania.

Skierowanie na tomografię komputerową – wzór

Tomografia zębów, czy tomografia zatok są badaniami wysoce specjalistycznymi. Są podstawą diagnostyki i leczenia zarówno w stomatologii, jak i laryngologii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby wykonać tomografię należy posiadać skierowanie lekarskie. Oprócz danych osobowych oraz numeru PESEL Pacjenta musi zawierać ono także cel i rodzaj badania. Mnogość funkcji naszego innowacyjnego aparatu rtg Carestream CS 9600 pozwala na bardzo precyzyjne ustawienie wielkości badanego obszaru oraz parametrów jakościowych obrazu. Wzór skierowania na tomografię przygotowany przez CDC jest gotowym i możliwym do bezpłatnego pobrania wykazem wszystkich możliwości naszego urządzenia zarówno pod kątem stomatologicznym, jak i laryngologicznym. Precyzyjne określenie rodzaju i parametrów badania rtg skutkują otrzymaniem najwyższej jakości wykonywanych tomografii, przez co maksymalnie ułatwione jest stawianie właściwych diagnoz oraz sprawne przeprowadzanie zabiegów leczniczych.

Pobierz wzór skierowania na tomografię TUTAJ >>

Cena tomografii komputerowej w Krakowie

Cena badania tomografem w CDC Kraków zawiera się w przedziale cenowym 90 – 350 zł, w zależności od obszaru diagnostycznego który poddawany jest badaniu. Więcej informacji w cenniku.

OFERTA RADIOLOGICZNA CENTRUM STOMATOLOGII CDC CRACOW DENTAL CENTRE
MIKROTOMOGRAFIA 3D 4X4, 5X5, 6X6, 5X8 75 µM – 150 µM – 300 µM
TOMOGRAFIA GÓRA LUB DÓŁ 3D (1 ŁUK) 8X5, 10X5, 12X5, 8X8, 10X10 75 µM – 150 µM – 300 µM
TOMOGRAFIA GÓRA I DÓŁ 3D (2 ŁUKI) 12X10, 16X10 150 µM – 300 µM
TOMOGRAFIA STAWU/ STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH 3D 6X6, 8X8, 16X6 75 µM – 150 µM – 300 µM
TOMOGRAFIA UCHA/ USZU 3D 6X6, 16X6 75 µM – 150 µM – 300 µM
TOMOGRAFIA CZASZKI 3D 12X10, 16X10, 16X12, 16X17 150 µM – 300 µM
TOMOGRAFIA ZATOK OBOCZNYCH NOSA 3D 16X12, 16X17 150 µM – 300 µM

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

hero